Έτσι όπως έχει αποδείξει μελέτη 7 ανεπτυγμένων χωρών, η οποία ξεκίνησε το 1960 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, η παραδοσιακή δίαιτα των Κρητών από αρχαιοτάτων χρόνων φαίνεται να συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά εκείνα που την καθιστούν άριστη.